Zarząd

Joanna Tynor, CEO – Prezes

Swoją przygodę z branżą gier i Drago Entertainment rozpoczęła w 2003 roku, poznając od podstaw specyfikę rynku i firmy. Cel jaki sobie postawiła, to nie sama produkcja, a jej szeroko rozumiana koordynacja (kontakty zagraniczne, negocjacje, handel).

Doświadczenie w tym zakresie zdobywała podczas kilkuletniej pracy dla jednej z wiodących sieci handlowych, gdzie zajmowała się m.in. kontaktami z podmiotami zagranicznymi, szeroko rozumianym eksportem i importem. Następnie prowadziła własną działalność, która ukierunkowała ją na branżę gier. Świadczyła usługi programistyczne i graficzne, ściśle współpracując ze specjalistami w tych dziedzinach.

W 2009 roku została udziałowcem w Drago entertainment gdzie z powodzeniem zajmowała się m.in. negocjacjami handlowymi z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz koordynacją prac zespołów deweloperskich.

Od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Drago entertainment sp. z o. o.

Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Lucjan Mikociak, Vice-president – Wiceprezes

Przygodę z branżą gier rozpoczął z początkiem lat 90’tych współpracą z firmą xLand przy tytułach takich jak Electro Body, czy Heartlight. Po kilku latach doświadczenia przy level oraz game designie dołączył do czołowego wówczas polskiego dystrybutora gier – firmy TopWare, gdzie zrealizował wiele projektów, zarówno w zakresie gier, jak i aplikacji. Od 1996 roku całkowicie skupił się na grach, koncentrując się w szczególności na swych dwóch autorskich projektach: Jack Orlando oraz EARTH 2140.

W 1998 roku postanowił poświęcić się swej prawdziwej pasji, którą jest szukanie innowacyjnego podejścia do designu gier, co doprowadziło do decyzji o odejściu z TopWare oraz współzałożenia DRAGO Entertainment. Na przestrzeni lat pracował nad ponad 20 projektami, z których większość była przez niego design’owana, a także często produkowana lub oparta na jego wstępnych projektach.

Rada nadzorcza

Monika Hudak-Żur, Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2011 roku, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji. Od 2007 r. na rynku prawniczym. Obecnie współpracuje z kancelariami radcowskimi oraz adwokackimi, świadczy usługi na rzecz spółek prawa handlowego w procesach ich zakładania, przekształcania oraz likwidacji. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych za naruszenie autorskich praw osobistych i windykacji należności. W ramach dotychczasowej działalności zawodowej prowadziła szkolenia z zakresu prawa cywilnego i prawa nieruchomości.

Magdalena Stawiarska

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji. Ukończyła również Podyplomowe Studia Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Przez lata pracowała w kancelariach prawnych (BDO Legal Łatała i Wspólnicy oraz Mikulski i Wspólnicy), współpracując z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami notowanymi na giełdzie. Współorganizowała konferencje i szkolenia m.in. we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Autorka publikacji prasowych i książek z zakresu prawa i podatków (m.in. w Dzienniku Gazeta Prawna, Forum Doradców Podatkowych). Obecnie pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA na kierowniczym stanowisku. Biegle zna język angielski.

Paulina Ledwoń

Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Instytutu Prawa w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa w Krakowie.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych. Ukończyła aplikację radcowską, radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
W czasie studiów działała w Towarzystwie Biblioteki Słuchaczy Prawa (TBSP UJ), jak również w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa (ELSA) Polska, w którym współorganizowała m.in. spotkania naukowe, symulacje rozpraw oraz negocjacji. Brała udział w licznych szkoleniach, konkursach naukowych, działała jako wolontariuszka.
Współpracuje jako wykładowca z uczelniami niepublicznymi, prowadziła również zajęcia dydaktyczne z podstaw prawa dla uczniów szkół średnich. Dysponując doświadczeniem praktycznym popartym wiedzą naukową współpracuje z firmami szkoleniowym, prowadząc szkolenia m.in. z praktycznych aspektów prawa gospodarczego, procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz polityk antykorupcyjnych.
Popularyzuje naukę, publikuje w prasie branżowej i newsletterach prawniczych, uczestniczy w konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach zawodowych. Autorka publikacji m.in. z zakresu prawa nieruchomości, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego i prawa spółek, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Porusza problematykę związaną z profilem Katedry, obejmuje też zagadnienia praktyki zawodowej.
W praktyce prawniczej zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Główne obszary zainteresowań zawodowych obejmują zagadnienia zapewnienia zgodności działania przedsiębiorców z nowymi regulacjami dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego (compliance), polityki antykorupcyjne oparte o międzynarodowe standardy i wytyczne ISO, opracowywanie skutecznych mechanizmów zgłaszania naruszeń (whistleblowing) opartych o przepisy UE oraz regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML).
Członek Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej.

Ewelina Mietelska

Od 1996 roku wykształcenie kierunkowe w zakresie finansów i rachunkowości. W roku 2006 ukończone studia na uczelnii AGH o specjalności zarządzanie finansami, uzyskując tytuł magister inżynier. W 2008 ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym o specjalności finanse i rachunkowość. Od 2010 roku prowadzi biuro rachunkowe Manaro będąc głównym księgowym. Równocześnie w latach 2011-2014 pracowała na stanowisku Samodzielna Księgowa w Comarch SA, księgując od podstaw po sporządzenie sprawozdań spółki zależne Comarch SA. Posiada Certyfikat Finansów nr 31081/2008. Współpracuje z firmami z grup kapitałowych krajowych jak i zagranicznych. Praca w biurze rachunkowym pozwoliła zapoznać się Jej ze zróżnicowanymi gałęziami gospodarczymi. Dzięki licznej współpracy z biegłymi rewidentami szybko i sprawnie dokonuje analiz sprawozdań.

Rafał Wojciechowski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz compliance i sfery regulacyjnej instytucji finansowych. Od 2011 roku na bieżąco obsługuje spółki publiczne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i banki. W latach 2015-2021 kierował praktyką rynku kapitałowego jednej z wiodących polskich kancelarii, tworząc jeden z najwyżej ocenianych zespołów profesjonalistów w Polsce.
W ramach swojej praktyki łączy ogromną wiedzę z doświadczeniem zdobytym we współpracy z biznesem, w tym z liderami sektorów finansowego i rynku kapitałowego w Polsce, a także klientami zagranicznymi. W szczególności specjalizuje się w sprawach wymagających szczegółowej wiedzy i ekwilibrystki argumentacyjnej w ramach postępowań cywilnych, karnych oraz postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Duża znajomość rynku, praktyki obrotu oraz trendów (w tym kryptoaktywów oraz crowdfundingu) pozwalają mu na bieżącą obsługę największych instytucji finansowych oraz podmiotów prywatnych w sektorach powiązanych z rynkiem kapitałowym. Wskazane doświadczenie jest znakomicie uzupełniane o praktykę z zakresu AML, compliance oraz M&A.
W roku 2020 Rzeczpospolita uznała adw. Rafała Wojciechowskiego indywidualnie oraz zespół przez niego kierowany jako liderów w sektorze obsługi prawnej rynku kapitałowego.
Jest on również autorem wielu publikacji, w tym komentarza do ustawy o funduszach inwestycyjnych, licznych felietonów oraz opracowań naukowych w zakresie swojej specjalizacji.