Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2023 r. wraz z projektami uchwał DRAGO entertainemnt S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 lutego 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 lipca 2022 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na żądanie akcjonariusza.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 20 listopada 2020 r.